среда, 21 марта 2018 г.


Методичні рекомендації щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання грамоти

Питання підготовки дітей до школи завжди були актуальними як для  вихователів дошкільних навчальних закладів, так і для батьків, а також для вчителів початкових класів.

     Стрижневою роботою у підготовці  старших дітей до школи,  є навчання  елементів грамоти,  як складова мовленєєвої  компетенції дошкільника.
     Зміст навчання дошкільників елементів грамоти  викладено у Базовому компоненті дошкільної освіти і конкретизовано у чинних Програмах виховання та розвитку дітей дошкільного віку.
     Так,  у програмі "Впевненеий старт" зазначено наступні завдання  з навчання шестирічних дітей грамоти:
-          Ознайомити з основними одиницями мовлення й навчити правильно користуватися термінами  на їх позначення «речення», «слово», «звук», «склад», «буква».
-          Сформувати елементарні уявлення про слово як основну одиницю мовленнєвого спілкування та його номінативні значення (може називати предмети і явища, дії, ознаки предметів і дій, кількість тощо). Дати уявлення про слова, які не мають самостійного значення і використовуються у мовленні для зв’язку слів між собою (показати на прикладах сполучників і прийменників).
-          Навчити виокремлювати із мовленнєвого потоку речення, сприймати його як  кілька пов’язаних змістом слів, які висловлюють завершену думку.
-          Вправляти у поділі речень на слова, визначенні кількості й порядку слів у них та складанні  речень із розрізнених слів, із заданим словом, у поширенні речень новими словами. Залучати дітей до моделювання речень у роботі із схемами речень.
-          Ознайомити із звуками мовними і немовними. На основі вдосконалення фонематичного слуху і вдосконалення звуковимови  формувати уміння звукового аналізу мовлення.
-          Навчити визначати на слух перший і останній звуки у словах, місце кожного звука у слові, виокремлювати заданий звук у словах та визначати його позицію (на початку, в середині чи у кінці слова), виділяти звук, що частіше звучить у тексті, самостійно добирати слова із заданим звуком у певній позиції. Показати залежність значення слова від порядку чи зміни звуків (кіт – тік, карта – парта). Будувати загальну звукову схему слова, називати слова, відповідні заданій схемі
-          Сформувати знання про голосні та приголосні мовні звуки на основі уявлень про відмінності їх утворення. Дати поняття про склад як частину слова, утворену із одного чи кількох звуків, про складоутворювальну роль голосних звуків у словах.
-          Вправляти у поділі слів на склади з орієнтацією на голосні звуки, визначенні кількості та послідовності складів. Показати залежність значення слова від порядку складів у ньому (бан-ка – ка-бан, Ку-ба – Ба-ку). Навчити визначати наголошені й ненаголошені склади у словах, помічати смислову роль наголосу (за′мок - замо′к). Вправляти у складанні складових схем слів та доборі слів до заданої схеми.
-          Ознайомити з поняттям про тверді та м’які приголосні звуки.

-          Навчити виконувати на слух звуковий аналіз слів, будувати звукові схеми слів із позначок  або  фішок відповідно до порядку й характеристики звуків у словах (голосний чи приголосний, твердий чи м’який приголосний).

     У запропонованих методичних рекомендаціях подано науково-практичний доробок щодо методики навчання елементів грамоти дітей старшого дошкільного віку, наведено приклади ігор та дидактичних завдань по ознайомленню малюків з реченням, словом, звуками, подано зразок  перспективного планування роботи  на навчальний рік.
     Рекомендується для творчого використання педагогами, які працюють з дітьми старшої групи.


Методичні рекомендації
Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання грамоти
    ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З ГРАМОТИ

 НАОЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗВУКОВОГО АНАЛІЗУ СЛІВ

ПРИДУМАЙ РЕЧЕННЯ ЗА КАРТИНКОЮ

ГРАЄМО У СЛОВА: НАЗВИ ДІЮ

НАСТІЛЬНА ГРА " СЛОВА-ЛОГІЧНІ ПАРОЧКИ"

четверг, 11 января 2018 г.Основні зміни в Законі про дошкільну освіту (2017 р.)
2017-12-06
 Зміни до Закону України «Про дошкільну освіту» визначені в Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.
Побіжно можна зауважити на таких основних нововведеннях: замінено словосполучення: – «дошкільний навчальний заклад» на «заклад дошкільної освіти» – «навчально-виховний процес» на «освітній процес», посада керівника закладу дошкільної освіти — «директор».  Уточнено вікову періодизацію, доповнено форми здобуття дошкільної освіти, дітей приймають у заклад з одного року (було з 2-х місяців); комплектування груп відбувається лише за віковими ознаками (були ще сімейні та родинні); річний план роботи закладу не погоджують з управлінням освіти, режим роботи закладу не погоджують з органами управління освітою та охорони здоров’я.
П’ять статей викладено у нових редакціях: 13-ту — «Установчі документи суб'єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти»; 20-ту — «Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти» (оновлені повноваження педагогічної ради);  21-шу — «Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти»; 22-гу — «Базовий компонент дошкільної освіти»; 23-тю — «Освітня програма».

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/question/279-yak-osnovn-zmni-v-zakon-pro-doshklnu-osvtu